Panasonic KX-FL 422

2097919311_kxfl422

• Lưu 122 số ĐT
• Tốc độ gởi fax 4 giây/ trang A4
• Tốc độ copy 10 ppm, copy liên tục 99 tờ
• Hiển thị số gọi đến, gởi 01 nội dung đến 20 địa chỉ
• Lưu 30 số điện thoại gọi đến
• Lưu 170 trang khi hết giấy
SỬ DỤNG : MỰC KX-FA88E : 1500 TRANG A4/hộp
DRUM KX-FA89E: 10.000 TRANG A4/hộp

Nội dung cùng danh mục